Mua Máy Khoan | Máy Hàn | Máy Bơm | Máy Tời Chính Hãng Giá Tốt

Tất cả

Dụng Cụ Điện

Máy đục bê tông Makita HM1213C

Máy đục bê tông Makita HM1213C

15,930,000 đ 15,680,000 đ
-2%
Máy cưa đa góc laser Makita LS1016

Máy cưa đa góc laser Makita LS1016

16,220,000 đ 15,810,000 đ
-3%
Máy cưa dùng pin Makita DPB180RFE

Máy cưa dùng pin Makita DPB180RFE

16,585,000 đ 16,260,000 đ
-2%
Máy siết bu lông Makita TW1000

Máy siết bu lông Makita TW1000

16,750,000 đ 16,400,000 đ
-3%
Máy cắt góc đa năng Makita LS1216

Máy cắt góc đa năng Makita LS1216

17,910,000 đ 17,710,000 đ
-2%
Máy đục bê tông Makita HM1307C

Máy đục bê tông Makita HM1307C

19,140,000 đ 18,730,000 đ
-3%
Máy đục bê tông Makita HM1214C

Máy đục bê tông Makita HM1214C

19,235,000 đ 18,860,000 đ
-2%
Máy đục bê tông Makita HM1317C

Máy đục bê tông Makita HM1317C

20,780,000 đ 20,320,000 đ
-3%
Máy đục bê tông Makita HM1812

Máy đục bê tông Makita HM1812

35,320,000 đ 34,800,000 đ
-2%
Máy đục bê tông Makita HM1810

Máy đục bê tông Makita HM1810

35,320,000 đ 34,800,000 đ
-2%

Máy Khoan

Máy đục bê tông Makita HM1213C

Máy đục bê tông Makita HM1213C

15,930,000 đ 15,680,000 đ
-2%
Máy siết bu lông Makita TW1000

Máy siết bu lông Makita TW1000

16,750,000 đ 16,400,000 đ
-3%
Máy đục bê tông Makita HM1307C

Máy đục bê tông Makita HM1307C

19,140,000 đ 18,730,000 đ
-3%
Máy đục bê tông Makita HM1214C

Máy đục bê tông Makita HM1214C

19,235,000 đ 18,860,000 đ
-2%
Máy đục bê tông Makita HM1317C

Máy đục bê tông Makita HM1317C

20,780,000 đ 20,320,000 đ
-3%
Máy đục bê tông Makita HM1812

Máy đục bê tông Makita HM1812

35,320,000 đ 34,800,000 đ
-2%
Máy đục bê tông Makita HM1810

Máy đục bê tông Makita HM1810

35,320,000 đ 34,800,000 đ
-2%
Máy khoan đa năng Makita HR2631F

Máy khoan đa năng Makita HR2631F

4,200,000 đ 3,630,000 đ
-14%
Máy khoan búa Makita HR2601

Máy khoan búa Makita HR2601

3,745,000 đ 3,300,000 đ
-12%

Máy Hàn và Phụ Kiện

Máy Hàn Điện Tử Hồng Ký HK250A

Máy Hàn Điện Tử Hồng Ký HK250A

6,130,000 đ 5,790,000 đ
-6%
Máy hàn không dùng khí HK MIG 200D

Máy hàn không dùng khí HK MIG 200D

6,800,000 đ 6,500,000 đ
-5%
Máy hàn Btec MMA 200E Pro

Máy hàn Btec MMA 200E Pro

1,600,000 đ 1,290,000 đ
-20%
Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG HK350

Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG HK350

22,845,000 đ 22,000,000 đ
-4%
Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG HK500

Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG HK500

27,965,000 đ 27,300,000 đ
-3%
Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG HK250-3

Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG HK250-3

11,750,000 đ 11,495,000 đ
-3%
Máy hàn Hồng Ký MIG HK250-1

Máy hàn Hồng Ký MIG HK250-1

11,770,000 đ 10,500,000 đ
-11%
Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG HK200I

Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG HK200I

10,530,000 đ 9,990,000 đ
-6%
Máy hàn điện tử Hồng Ký TIG HK200I

Máy hàn điện tử Hồng Ký TIG HK200I

4,320,000 đ 3,750,000 đ
-14%
Máy hàn MMA Hồng Ký HK400A

Máy hàn MMA Hồng Ký HK400A

11,320,000 đ 10,900,000 đ
-4%

Máy Bơm

Máy Bơm Nước Pentax CS150/2

Máy Bơm Nước Pentax CS150/2

8,950,000 đ 7,540,000 đ
-16%
Máy Bơm Nước Pentax CS100/2

Máy Bơm Nước Pentax CS100/2

6,975,000 đ 5,700,000 đ
-19%
Máy bơm lưu lượng lớn Pentax CHT 400

Máy bơm lưu lượng lớn Pentax CHT 400

17,850,000 đ 15,540,000 đ
-13%
Máy Bơm Nước Ly Tâm Pentax CH-400

Máy Bơm Nước Ly Tâm Pentax CH-400

17,230,000 đ 16,610,000 đ
-4%
Máy bơm ly tâm Pentax CH350

Máy bơm ly tâm Pentax CH350

14,585,000 đ 13,520,000 đ
-8%
Máy Bơm Lưu Lượng 3HP Pentax CHT310

Máy Bơm Lưu Lượng 3HP Pentax CHT310

9,095,000 đ 8,110,000 đ
-11%
Máy Bơm Lưu Lượng 3HP Pentax CH310

Máy Bơm Lưu Lượng 3HP Pentax CH310

13,850,000 đ 12,940,000 đ
-7%
Máy bơm lưu lượng Pentax CHT 210

Máy bơm lưu lượng Pentax CHT 210

12,000,000 đ 8,400,000 đ
-30%
Máy bơm ly tâm Pentax CMT 400

Máy bơm ly tâm Pentax CMT 400

15,000,000 đ 14,490,000 đ
-4%
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM400

Máy bơm nước ly tâm Pentax CM400

15,550,000 đ 15,060,000 đ
-4%

Máy Xịt Rửa Xe

Máy Rửa Xe Cao Áp Hồng Ký ZETA1

Máy Rửa Xe Cao Áp Hồng Ký ZETA1

2,020,000 đ 1,700,000 đ
-16%
Máy Rửa Xe Hồng Ký ZETB1

Máy Rửa Xe Hồng Ký ZETB1

2,265,000 đ 1,900,000 đ
-17%
Máy Rửa Xe Công Nghiệp Dekton DK-HPW7500

Máy Rửa Xe Công Nghiệp Dekton DK-HPW7500

20,800,000 đ 19,430,000 đ
-7%
Máy Rửa Xe Công Nghiệp Dekton DK-HPW5500

Máy Rửa Xe Công Nghiệp Dekton DK-HPW5500

19,450,000 đ 18,280,000 đ
-7%
Máy rửa xe Dekton DK-HPW2300

Máy rửa xe Dekton DK-HPW2300

4,350,000 đ 4,100,000 đ
-6%
Máy rửa xe chỉnh áp Dekton DK-2800A

Máy rửa xe chỉnh áp Dekton DK-2800A

2,250,000 đ 1,900,000 đ
-16%
Máy Rửa Xe Chỉnh Áp Dekton DK-3001

Máy Rửa Xe Chỉnh Áp Dekton DK-3001

2,640,000 đ 2,300,000 đ
-13%
Máy Rửa Xe Chỉnh Áp Dekton CWR-2200A

Máy Rửa Xe Chỉnh Áp Dekton CWR-2200A

1,850,000 đ 1,500,000 đ
-19%
Máy rửa xe chỉnh áp Ergen EN-6728

Máy rửa xe chỉnh áp Ergen EN-6728

2,130,000 đ 1,715,000 đ
-20%

Máy Bơm Hơi

Máy bơm hơi dùng pin Makita MP100DZ

Máy bơm hơi dùng pin Makita MP100DZ

1,720,000 đ 1,420,000 đ
-18%
Máy nén khí không dầu DEKTON DK-6945

Máy nén khí không dầu DEKTON DK-6945

3,840,000 đ 3,540,000 đ
-8%
Bơm hơi không dầu Dekton DK29-12

Bơm hơi không dầu Dekton DK29-12

2,520,000 đ 2,220,000 đ
-12%
Máy nén khí không dầu Dekton DK89-160

Máy nén khí không dầu Dekton DK89-160

15,750,000 đ 14,600,000 đ
-8%
Máy nén khí không dầu Dekton DK59-140

Máy nén khí không dầu Dekton DK59-140

13,500,000 đ 12,200,000 đ
-10%
Máy nén khí không dầu Dekton DK59-100

Máy nén khí không dầu Dekton DK59-100

10,050,000 đ 9,500,000 đ
-6%
Máy nén khí không dầu DEKTON DK-750x2

Máy nén khí không dầu DEKTON DK-750x2

4,150,000 đ 3,800,000 đ
-9%
Máy Nén khí Không Dầu T-Max TM-750x2

Máy Nén khí Không Dầu T-Max TM-750x2

3,950,000 đ 3,600,000 đ
-9%
Máy nén khí không dầu 50L DEKTON DK-3950

Máy nén khí không dầu 50L DEKTON DK-3950

7,350,000 đ 5,350,000 đ
-28%
Máy nén khí trực tiếp DEKTON DK-50LT

Máy nén khí trực tiếp DEKTON DK-50LT

2,950,000 đ 2,450,000 đ
-17%

Máy Tời

Máy tời siêu nhanh LEASY CS-160

Máy tời siêu nhanh LEASY CS-160

6,350,000 đ 5,300,000 đ
-17%
Máy tời điện mini STRONGER CS-500

Máy tời điện mini STRONGER CS-500

10,950,000 đ 10,300,000 đ
-6%
Máy Tời Mặt Đất Duke DU-210 (500kg)

Máy Tời Mặt Đất Duke DU-210 (500kg)

21,800,000 đ 18,800,000 đ
-14%
Tời xây dựng STRONGER 1000-2000KG

Tời xây dựng STRONGER 1000-2000KG

15,750,000 đ 14,950,000 đ
-6%
Máy tời điện Stronger 800/1600kg

Máy tời điện Stronger 800/1600kg

13,500,000 đ 11,500,000 đ
-15%

Sản Phẩm Bán Chạy

Máy Khoan Rút Lõi FEG ECD-135

Máy Khoan Rút Lõi FEG ECD-135

3,340,000 đ 2,940,000 đ
-12%
Máy Thổi Khí Con Sò App RB-033 3HP

Máy Thổi Khí Con Sò App RB-033 3HP

20,000,000 đ 19,430,000 đ
-3%
Máy Thổi Khí Con Sò App RB-750S 1HP

Máy Thổi Khí Con Sò App RB-750S 1HP

11,000,000 đ 10,550,000 đ
-5%
Bơm Đa Tầng Cánh Inox APP MTS-86T 5HP

Bơm Đa Tầng Cánh Inox APP MTS-86T 5HP

9,920,000 đ 9,620,000 đ
-4%
Máy bơm Đa Tầng Cánh APP MTS-85

Máy bơm Đa Tầng Cánh APP MTS-85

10,450,000 đ 9,860,000 đ
-6%
Bơm trục ngang đa tầng cánh APP MTS-164T

Bơm trục ngang đa tầng cánh APP MTS-164T

10,230,000 đ 9,780,000 đ
-5%
Bơm ly tâm đầu inox APP SW-320 3HP

Bơm ly tâm đầu inox APP SW-320 3HP

8,770,000 đ 8,150,000 đ
-8%
Giỏ hàng của bạn (0 sản phẩm)
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn